Jak vybrat pístový kompresor?

Při výběru kompresoru si lze pokládat mnoho otázek, nicméně následující faktory jsou vždy základem pro správný výběr pístového kompresoru:

 

Tato otázka by měla být při výběru kompresoru položena vždy jako první. Obecně lze rozlišit tři základní situace:

1) občasné používání

Občasným využitím se rozumí situace, kdy vzduch nepotřebujete každý den nebo jej budete používat maximálně hodinu denně. Z naší nabídky doporučujeme pro režim občasného používání řadu kompresorů BASE LINE.

2) profesionální přerušované používání

Při profesionálních aplikacích je kompresor využíván zpravidla v jedné směně, což znamená až několik hodin provozu denně. Kromě času provozu je nutné ještě zohlednit, zda bude kompresor pracovat nepřetržitě nebo přerušovaně. Běžné profesionální kompresory nejsou stavěné na nepřetržitou zátěž a v časové ose by měly být zatíženy zhruba na 30-50% času. Pro takové účely jsou v naší nabídce k dispozici profesionální řešení v mnoha variantách a to zejména v řadách LINE, PRO LINE a SILENT LINE, které jsou konstruovány a vyrobeny tak, aby snesly profesionální používání s přerušovaným chodem.

3) nepřetržité používání

Nepřetržitý provoz je charakteristický pro profesionální či průmyslové využití, kdy potřebujeme zajistit, aby kompresor běžel několik hodin bez přestávky. Pro takové aplikace je nutné zajistit, aby kompresor pracoval s co nejnižšími otáčkami a aby byl vyroben se speciálními konstrukčními prvky. Z našich řešení doporučujeme řadu PRO LINE v nízkootáčkovém provedení nebo litinové nízkootáčkové kompresory PRO LINE CA. Doporučujeme rovněž prodiskutovat s našimi specialisty posouzení možnosti šroubového kompresoru místo pístového.

Stanovení správné velikosti kompresoru je velmi obtížná problematika, která vyžaduje značné zkušenosti od specialistů v oblasti techniky stlačeného vzduchu. Následující postup nicméně ukáže základní přibližné určení potřebného výkonu kompresoru.

KROK 1 - okamžitá spotřeba vzduchu a faktor využití

Prvním krokem je stanovení okamžité spotřeby vzduchu pro jednotlivé aplikace, které hodláme využívat. Současně je třeba znát i tzv. faktor využití, což je velmi obecný poměr času, kdy připojené zařízení odebírá vzduch vůči celkovému času včetně odstávek. Základní aplikace s nimiž se lze setkat a jejich parametry jsou uvedené v následující tabulce:

Sn%C3%ADmek%20obrazovky%202021-01-13%20v%C2%A021-19-04.png

KROK 2 - stanovení celkové spotřeby vzduchu

Pokud známe okamžité spotřeby jednotlivých zařízení a jejich faktor využití, pokračujeme následujícím postupem:

     • určíme průměrné spotřeby jednotlivých zařízení  vynásobením okamžité spotřeby a faktoru

       využití 

      • stanovíme celkovou spotřebu, jako možný
        souběh několika používaných zařízení
    

 • připočteme rezervu pro úniky

 • vezmeme v potaz rezervu na budoucí potřeby

 1. KROK 3 - návrh sacího výkonu kompresoru

  U kompresorů v katalogu je uveden sací výkon. Výtlačné množství je však výrazně nižší. Obecně lze pro výtlačné množství uvažovat s těmito hodnotami poměru k sacímu výkonu:

  • přímý pohon 49-52%
  • klínové řemeny - jednostupňový 55-61% • klínové řemeny - dvoustupňový 72-77%

  Dále je třeba vzít v potaz vytížení v čase, které je závislé na charakteristice motoru a otáčkách. Pro usnadnění návrhu kompresoru uvádíme orientační tabulku pro vztah mezi spotřebou a sacím výkonem.

 2. Sn%C3%ADmek%20obrazovky%202021-01-13%20v%C2%A021-26-01.png
 3. Příklad výpočtu požadavků na vzduch v dílně:

  Navrhněme kompresor schopný dodat vzduch pro současné použití 2ks ofukovacích pistolí, 1ks příklepového utahováku 1/2“ a 2ks stříkacích pistolí. Z tabulky na str. 7 doplníme okamžité spotřeby jednotlivých nářadí a faktory využití v dílenském provozu:

  Sn%C3%ADmek%20obrazovky%202021-01-13%20v%C2%A021-28-23.png

  Z tabulky mezi spotřebou a sacím výkonem můžeme odečíst sací výkon na úrovni 570 l/min, kterému odpovídá např. kompresor PROLINE A49B s příkonem 4 kW a sacím výkonem 595 l/min.

  Jaký tlak vzduchu má kompresor dodávat?

  Kompresor by měl vždy dokázat vytvořit takový tlak, který bude vyšší, než je nejvyšší potřebný tlak požadovaný naší aplikací. Valná většina aplikací se stlačeným vzduchem jako je ofukování, huštění pneumatik, stříkání, lakování, sponkování, utahování šroubů a používání pneumatického nářadí obecně potřebuje tlak v rozmezí od 1 do 6 bar, přičemž veškeré kompresory v nabídce ABAC poskytují dodávaný tlak alespoň 8 bar.

  Výjimku tvoří pouze několik kritických aplikací např. v pneuservisech, při dělení kovových materiálů nebo při tlakových zkouškách potrubí, kdy je zapotřebí vyšší tlak. Pro tyto účely disponuje program ABAC několika modely s dodávaným tlakem až 15 bar.

  Schopnost vyrobit vyšší tlak však poskytuje ještě jednu nespornou výhodu, kterou je vyšší akumulační schopnost vzduchu v tlakové nádobě. Jinak řečeno, vyšší tlak v nádobě znamená více vzduchu pro práci a méně pracovních cyklů kompresoru, které se podepíší pod jeho delší životností.

  Jak velkou tlakovou nádobu potřebuji?

  Akumulace vzduchu

  Hlavní funkcí tlakové nádoby je akumulace vyrobeného stlačeného vzduchu. Čím větší má kompresor tlakovou nádobu, tím déle bude schopen vykrýt spotřebu vzduchu a to i v případech krátkých špičkových odběrů. Velký objem tlakové nádoby navíc zaručuje podstatné prodloužení pracovních cyklů kompresoru. Při každém rozběhu jsou kompresor a elektromotor značně mechanicky namáhány a vysoké množství startů negativně ovlivňuje životnost stroje. Pokud chceme mít k dispozici více vzduchu a snížit namáhání kompresoru, je lepší zvolit větší vzdušník.

  Mobilita a rozměry stroje

  Na druhou stranu můžeme vyžadovat menší rozměry kompresoru a to buď z důvodu místa v dílně nebo kvůli omezenému prostoru v automobilu. V takovém případě jsou v programu ABAC k dispozici modely s menšími objemy tlakových nádob, které jsou navrženy konstruktéry tak, aby nedocházelo k nežádoucímu přetěžování stroje.

  Olejový nebo bezolejový kompresor?

  Přítomnost oleje ve stlačeném vzduchu může být kritická pro celou řadu aplikací. Typickými oblastmi, kde je vyžadována velmi nízká hladina oleje ve vzduchu nebo zcela bezolejový vzduch jsou např. profesionální lakýrnictví, gastronomie, potravinářská výroba, výroba nápojů, stomatologie, laboratoře, nemocnice nebo elektronický průmysl.

  Pokud potřebujete zdroj vzduchu pro některou z uvedených aplikací existují možnosti použít buď olejem mazaný kompresor s nákladnou úpravou vzduchu na bezolejový nebo přímo bezolejový kompresor. Díky značnému pokroku v technologiích na bázi teflonu a keramiky jsou dnešní bezolejové kompresory velmi spolehlivé a cenově dostupnější než v minulosti. Hlavní výhody, které bezolejové kompresory poskytují jsou:

  • absolutní eliminace rizika a nákladů spojených s kontaminací olejem • nulové náklady na výměny oleje
  • nulové náklady na filtrační systém a likvidaci kondenzátu
  • ekologické aspekty a snížení uhlíkové stopy

  V programu ABAC naleznete mnoho bezolejových řešení například v řadách LINE, SUPER SILENT LINE, PRO LINE ZERO a CLEAN AIR a to i pro větší velikosti kompresorů.

Follow us on Facebook